RGF 1º semestre de 2020 - Poder Executivo - reenvio